ஜானகி என்னை நினைத்து தான் விரல் விட்டால்!

என் சமாணன் கொஞ்சம் தான் உள்ளே போச்சு. பின் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து, இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே அமுக்க்னேன்.சாப்பித்த்து முடிச்சதும், மாடன் நான் போய்ட்டு வறேண்ணு சொன்னேன். என்னடா ராஜ் இப்பிடி பதிலே போறெ. உனக்கு தெரியாத. எந்த பொம்பிளைக்கும், ரெண்டாவது தடவை ஒக்காறத்ததண்த ரும்ப பிடிக்கும். சோ நீ இன்னொரு தீமே ஒத்து விட்டு பொண்ணு சொன்னாங்க. நான் பதில் ஒன்றும் சொல்ல வில்லை. மாதம் என் சாமனை கொஞ்சம் உருவி விட்டங்க. என் பூல் பஜயாபடி விசுவ ரூபம் எடுக்க தொடங்கி விட்டது. மாதம் கூடிிம் ஊர ஆரம்பித்தது. என் காஞ்சி மாதம் பூந்டைக்கு வெளியே விஜுந்தது கொஞ்சம் சோடா சொடண்னு இருந்தது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா காய ஆரம்பித்து விட்டது. மாதம் என் பூளை இன்னும் வேகமா உருவி விட்டு, ஐரந் ரோட் போல ஆக்கி விட்டார்கள். பின் என்னை கையை பிடித்து அஜைத்துக்கொண்டு உள்ளே போனாங்க. பேட் ரூம் போவங்கன்ணு பார்த்த, டைநிஂக் டேபல் பக்கத்துலெ போய் நினாங்க.

மாதம் சொன்னாங்க: ராஜ் எனக்கு ரும்ப நாலா ஒரு ஆசைதா. நான் டேபல் படுதுதகூந்து ஒக்க வேணும்ண்ணு. நான் சொன்னேன்: மாதம் நீங்க டேபல் மல்லக்க படுத்துக்கொண்டு காலை கீஜே தொங்க போட்டு கொள்ளுங்க. காலை நல்ல விரிச்சு வச்சுக்கங்க. நான் உங்க களுக்குணாடுவேளெ ப்லூரிலே நின்று கொண்டு ஓங்க கூடிலே விட்டு ஒக்கறேன். மதம்க்கு ஒரே சந்தோஷம். அவங்க நல்ல மல்லக்க படுத்துக்கொண்டங்க. மூலை றேதும் சும்மா கும்ம்ன்னு நிணுடு. காலை நல்ல விரிச்சு கொண்டக. அவங்க கூடி நல்ல அடி வாங்கினாதல், நல்ல விரின்சு மாதுளை பஜம் போல இருந்தது. உள்ளே உள்ள பிங்க் கலர் அப்பிடியே தெரிந்தது. நான் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க காலை விரிச்சு, ஆவ்ங்கக கள்லுக்கு நடுவஎ போய் நின்னு, என் சாமனை உருவி விட்டு, அவங்க பூண்டாய் வஜலில் என் பூளை வச்சு ஒரு அஜுதினேன். அவங்க பூண்டாய் புள்ள ஜூஸ் இருந்ததாலெ, சும்மா வெண்ணை கன்னாக்க என் சாமான் அவங்க கூடிக்குள்ளே எஆசிய உள்ளே போச்சு. என் சாமான் புள்ள அவங்க பொந்துக்குள்ளே போனவுடன், நான் அவங்க பசியை சப்ப ஆரம்பிச்சேன். நல்ல கசக்கவும் சைதேன். அவங்க இப்போ என் பூழுக்கு தான்குன்தாற்போலா, காலை நான்ற நெருக்கி கொண்டங்க. அவங்க சமநிலே என் பூல் ரும்ப டிகிடா மாத்தி கொண்டு இருந்தது. நான் அவங்க பசியை அமுக்கார்ததை நிறுத்தர்தா பார்த்து விட்டு, எஅி ராஜி போரும்த உன் பசி வேலை. உன் பூல் எங்கே இருக்கு எங்கற்டை கூட மறந்து விட்டியே.

பசியை சப்பராதது போரும். உன் சம்ஞை எஜுதது அதீத. அவுங்க பேசின பேச்சு எனக்கு இன்னும் வெறியை ஏத்தி விட்டது. நான் அவங்க பசியை நான்ற பிடித்திக்கொண்டு என் பூளை கொஞ்சம் வெளியே எஜுதது திரும்பவும் அவங்க பூண்டாய் குள்ளே விட்டு ஒக்க ஆரம்பிச்சேன். சுமார் 10 குத்ததல்லுக்கு பின், நான் ஸ்பீதை கூடினேன். சரியான க்ரிப் இல்லாததால், நான் அவங் பசியை விட்டு விட்டு அவங்க இடுப்பை நந்தராக பிடித்து கொண்டு அவங்களே வெறி வந்தவன் போல ஒக்க தொடங்கினேன். நான் குத்தும்போது, அவங்க முணகினங்க. அவங்க பசி ரெண்டும் சும்மா தூண்டணக்க துண்தகண்ணண்னு ட்யாந்ஸ் அடிச்சு. அப்போதும் கூட் சுபெர நினது. இது மாதிரி சுமார் 7 ம்ட்ஸ் ஓதப்ன், என் பொதி ஸ்டிஃப் அச்சு. எனக்கு காஞ்சி வரும் போல ஈர்ந்தது. இதுக்கு முன்னாலேயே, மாதம் பூண்டாய் ரெண்டு தடவை ஜுசெஅய் வெளியே கொண்டு வந்து கொட்டியது. அவங்க பூண்டாய் ஜூஸ் வாஜிந்து தரைஇல் கொட்டியது. நான் கூத்த கூத்த மாதிரம் சுபெர எஂஜாய் பண்ணினங்க. அவங்க சொன்னாங்க, ஏய் ராஜ் இன்னும் கோங்கம் நெரம் பொறுத்துக்காட உன் காஞ்சியை. நான் இந்து மாதிரி ஒதாதே இல்லை. இன்னும் கொஞ்சம் ஓதுவிட்டு அப்போறம் உன் காஞ்சியை வீடு. இப்பவே உனக்கு வரும் போல இருந்தால், கூத்தே.

சும்மா உன் பூளை என் பூந்தைக்குழே ஊர போட்டு வீடு. நீ கொஞ்சம் என் முளையை அமுக்கி விடுன்னாங்க. நானும் அவ்வாறே அவங்க பசியை அமுக்க்னேன் பின்னேர் சப்பினேன். இப்படி சைய்தாஹல், மாதம் மூன்றாம் முறையாக, பூண்டாய் ஜுசெஅய் கொட்டினங்க. என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை. ஆவ்ங்கக பாய்சதுிலிரெந்து கையை எடுத்து விட்டு, அவங்க இடுப்பை கெட்டிய பிடித்துக்கொண்டு, என் சகித்தி எல்லாம் சேர்த்து, அவங்களை ஒத்ேன். சுமார் 10 கூத்து குத்தி இருப்பேன். எனக்கு வரும் போல இருந்தது. அவங்க பூண்டாய் ஜூஸ் ஜாஸ்தியாக போனதால், குத்தும்போது, என் பூல் வஜுக்கி கொண்டு வெளியே வந்து விட்டது. அதை உண்தனே அவங்க பூந்தைக்குள்ளே சொருகர்த்தூக்கு முன்னாலேயே எனக்கு தண்ணி வர ஆரம்பித்து விட்டது. என் பூளை கையில் பிடித்துக்கொண்டு, உருவி, என் காஞ்சியை அவங்க பூண்டாய் மேலே பீசினேன். நான் பீசியே ஸ்பீட்லே, கொஞ்சம் காஞ்சி அவங்க பசி காம்புமேழே போய் தெளித்து. மடக்கு ஒரே சந்தோஷம். அப்போறம் நான் என் பூளை கஜுவி கொண்டு விட்டு வந்து விட்டேன். சமயம் கிடைக்கும் போது எல்லாம், நான் மதத்தை விட விட்மன பொஸிஶநல் வச்சு ஒத்து கொண்டு இருந்தேன். என் பூழுக்கு மயங்கி, பயந்து, மாதம் என்னை கொலீஜியல் ஒன்றும் சொல்லுவதில்லை.

என் கணவர் ஒரு வாரம் பிஸ்நெஸ் டூர் சென்று விட்டு அன்று தான் வரப்போவதாக ஃபோந் செய்தார், 7 நாட்களிலுக்கு மேல் என் கூத்தியும் காய்ந்து கிடந்தது எப்போது வருவார் எப்படி இடிப்பாரோ என்றெல்லாம் யோசித்து கொண்டு இருந்தேன், என் குழந்தயும் ஸ்கூல் லேஆவெக்கு என் அம்மா உருக்கு சென்று விட்டான், வீட்டில் யாரும் இல்லாததால் நானே கண்ணாடியில் என் மார்புகழை உத்திரு பார்ப்பதும் காம எண்ணத்தால் என் மார்பு காம்புகள் விரைப்பததையும் என்னால் உணர முடிந்தது. காலை ஒரு 10.30 மணிக்கு ஷர்மீள அக்கா ஃபோந் செய்தார்கள் (உங்கலக்கு ஞாபகம் இருக்க அவர்கள் பாய்யன் மனோஜ் தான் என்னை சூதழாகி என்று கொண்டாடி ஒரு நாள் புள்ள பொண்டாட்டி என்று வோத்தன்), என்ன அக்கா என்றேன், அவர்கள் எனக்கு பேவேரிஷா இருக்க டோக்டொரிடம் போக வேண்டும் கொஞ்சம் வர முடியுமா என்று கேட்டார்கள், என் கணவர் மதியம்தான் வருவதாக ஸோநார் அதனால் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு, அவர்களோடு ஹொஸ்பிட்டழ்க்கூ பொன்னேன்.

ஷர்மீள அக்காவுக்கு அதிக ஃபீவர் இருப்பதாகவும் கூட இருந்து கவனிக்க சொல்லி மாத்திரை தந்தார்கள், நான் அக்கெங்க வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுங்க சாய்ந்திரம் உடம்பு சரியனவுடனே வீட்டிற்கு போகலாம் என்று என் வீட்டிற்கு கூடி வந்தேன். அவர்களுடன் பாேசி கொண்டு இருந்தேன், அக்கா ரெண்டு மாசத்திற்கு ஒரு முறை தான் உங்கள் வீட்டுக்காரர் வருகிறார், அது வரை எப்படி அக்கா படுக்கை விஷயத்தை மறந்து இருக்கீங்க என்றேன், அக்காவும் சிரித்துவிட்டு அதை ஆேந்தி கேட்கறே ஒரே கஸ்டம் தான் உடம்பு ஒரு திருகு திருகும் பாரு, ஆம்பிளாய பொறந்துருந்த ஏவகிட்தாயவது கூட போய்விடலாம், பொம்பழய இருந்து படர கஸ்டம் இருக்கே அப்படி ரொம்ப கஸ்டம் என்று பெருமுச்சுவிட்டார்கள், உன்னிடம் சொல்வதற்கு என்ன இருக்கு.

சில நேரங்களில்என் விரலை உள்ளே விட்டு ஆட்டுவேன், மார்புகழை சுவத்தறில் வைத்து தேப்பேன், படுக்கயில் தொடை இரண்டுக்கும் மத்தியில் எப்போதும் ஒரு தாலயனை புருசன் மாதிரி என்று சொல்லிவிட்டு போதும்டி எனக்கே கூசம இருக்கு, இன்னும் நெறய இருக்கு, அதை சொன்னாள் நீங்கலாக்க இப்படி என்பாய், இப்போது கூட ஃபீவர் இருக்கு ஆனால் அதை தாண்டி காம ஜோரம் எனக்குள் அடித்து கொண்டு தான் இருக்கு என்று சிரித்தார்கள், நான் அதுதான் பேச்சை நிறுத்தி விட்டு அவர்களாகு சாப்பாடு கொடுத்து விட்டு எங்கள் பேட் ரூமில் படுக்கவைத்தேன், அவர்கள் நன்றாக தூங்குவதற்கு பகலிலும், இரவிலும் என்று மாத்திரை கொடுத்து இருந்தார்கள், மாத்திரை சாப்பிட்டு வீடு அக்கா தூங்க தொடங்கினார்கள்.

என் கணவர் மதியம் வந்தார் வந்தவுடன் கிட்செனில் என் உதடுகளை கவ்வினார் பின்பு ஒரு கய்யல் என் பூண்டயியும் மறு கய்யல் என் சூதின் பிளாவிலும் நொந்டினார், நான், என்னங்க சும்மா இருங்க நைட் பார்த்துக்கலாம், நம்ம பேட் ரூமில் ஷர்மி அக்கா இருக்காங்க அதனால் அங்கே போவாதீங்க, அவங்களக்கு ஃபீவர் என்பதால் படுக்க வைத்துருக்கேன் சாய்ந்திரம் அவங்க வீட்டுக்கு போய்விடுவார்கள் என்றேன், உடனே அவர் அடி பொதி நான் சேம மூடில் வன்துருக்கேன், ஒரு புது ப்லூ ஃபில்ம் ஸீடீ வாங்கி வன்துருக்கேன்தை.

பார்த்துவிட்டு உன்னை விதவிதமா வோக்கணும் அதுமட்டுமில்லாமல் ரொம்ப நாள் ஆச்சு தண்ணி அடித்து அதையும் செய்யலாம் என்று வந்தால் இப்படி சொல்கிறாயே என்றார், நான் ஓக் நீங்க என்ன பண்ணுங்க நம்முலதாய இன்னொரு ரூம் இறுக்ககுகே அங்கே கஂப்யூடர், பேட் எல்லாம் இருக்கு அங்கே கதவை மூடிக்கொண்டு என்ன கூத்தாவது ஆதீங்க என்றேன், அவர் மோனகிக்கொண்டே சென்றார், சாய்ந்திரம் 7.00 மணிக்கு என் கணவர் ரூமில் தண்ணி அடித்துக்கொண்டும் ப்ஃப் பார்த்துக்கொண்டும் இருந்தார், அவங்க கெளம்பித்தங்கல, எனக்கு இந்த ரூம் சரிப்படாது அந்த ரூம்தான் என்றார், நான், இப்ப அவங்களை அழைத்து கொண்டு விடப்போகிறேன் வீட்டை பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் என்றேன், அவரோ தண்னியின் மயக்கத்தில் ஓக் ஓக் என்றார்.

எங்கள் பேட் ரூமிற்கு வந்தபோது ஷர்மீள அக்கா சாப்பிட்டு விட்டு மாத்திரை போட்டு கொண்டு இருந்தார்கள், ஜோரம் அப்படியே இருந்தது, டோக்டொரிடம் போகலாம் என்ற போது வேண்தம்டி சரி ஆகித்ம் காலாயில் பார்த்துக்கொள்ளலாம் என்றார்கள் கொஞ்ச நேரம் பேசி கொண்டு இருந்தபோது, தூகமாக வருகிறது, என்னை சிறிது நேரம் கயிதது எழுபதி நான் அப்படியே வீட்டுக்கு போய்விடுகிறேன் என்று சொல்லி விட்டு படுத்ர்கள், எனக்கு என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை அவர் வேற அங்கு காதரர், சரி பார்ப்போம் என்று னேனைத்த அரைமணி நேரத்தில் ஷர்மீள அக்காவின் ஸெல் ஃபோந் சிணுங்கியது, போனேல் அக்காவின் வீட்டுக்காரர் பேசினார்.source https://tamilsex.xyz/uravugal/%e0%ae%9c%e0%ae%be%e0%ae%a9%e0%ae%95%e0%ae%bf-%e0%ae%8e%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%a9%e0%af%88-%e0%ae%a8%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%88%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%81-%e0%ae%a4%e0%ae%be%e0%ae%a9/

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post